Kickball Playoffs

Fall 2019 Coed Sunday Funday Kickball

PLAYOFFS Back to Schedule

FA19CoedSunKB

Quarterfinals
Oct 27 
 
 
 
 
4)
 
  Kickin GrAss [3]
 
 
5)
 
  Kick More Balls [2]
 
 
Oct 27 at 3:00 PM
Eisenhower Park - Field 7
 
 
 
 
3)
 
  Cool Runnings [10]
 
 
6)
 
  Ball-tastic (ASL) [0]
 
 
Oct 27 at 3:00 PM
Eisenhower Park - Field 6
Semifinals
Oct 27 
1)
 
  Sir kix a lot [9]
 
 
4)
 
  Kickin GrAss [1]
 
 
Oct 27 at 4:00 PM
Eisenhower Park - Field 7
2)
 
  Still Sending It [11]
 
 
3)
 
  Cool Runnings [7]
 
 
Oct 27 at 4:00 PM
Eisenhower Park - Field 6
Finals
Oct 27 
1)
 
  Sir kix a lot [6]
 
 
2)
 
  Still Sending It [2]
 
 
Oct 27 at 5:00 PM
Eisenhower Park - Field 7
 
 
1)
 
  Sir kix a lot
 

SPONSORS: