Volleyball Playoffs

Fall 2023 Coed 6s Mondays Indoor Volleyball

PLAYOFFS Back to Schedule

FA23 Coed 6s Indoor VB

Single Elimination
Round 1
Nov 27 
 
 
 
 
8)   The Has Beens [2]
 
 
9)   Yellow Team [1]
 
 
Nov 27 at 6:00 PM
 
 
13)   Net Nannies (ASL) [0]
 
 
Nov 27 at 7:00 PM
 
 
12)   Make Aces Great... [0]
 
 
Nov 27 at 6:00 PM
 
 
 
 
7)   Set-O-Scopes [2]
 
 
10)   They diggin us [0]
 
 
Nov 27 at 7:30 PM
3)   Diggin Ballz [2]
 
 
14)   Chewblocka [0]
 
 
Nov 27 at 7:00 PM
6)   No Dig-gity [0]
 
 
11)   Everyone Eats [2]
 
 
Nov 27 at 6:00 PM
Quarterfinals
Nov 27 
1)   VENOM [2]
 
 
8)   The Has Beens [0]
 
 
Nov 27 at 7:00 PM
 
 
 
 
Nov 27 at 8:00 PM
2)   Titans [2]
 
 
7)   Set-O-Scopes [1]
 
 
Nov 27 at 8:30 PM
3)   Diggin Ballz [1]
 
 
11)   Everyone Eats [2]
 
 
Nov 27 at 8:00 PM
Semifinals
Dec 4 
1)   VENOM [2]
 
 
 
 
Dec 4 at 7:00 PM
2)   Titans [1]
 
 
11)   Everyone Eats [2]
 
 
Dec 4 at 6:00 PM
Finals
Dec 4 
1)   VENOM [2]
 
 
11)   Everyone Eats [0]
 
 
Dec 4 at 8:00 PM
 
 
1)   VENOM
 

SPONSORS: